หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภาเทศบาล

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


 กองสวัสดิการสังคม

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559

พ.ศ.2558

รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
แผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ.2560-2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
พ.ศ.2558-2560 (ระบบแท่ง)
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
โบราณสถานวัดบ่อน้ำทิพย์
วัดผางยอย
วัดอุโบสถ
วัดเชียงแสน
วัดสันคือ
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดกองทราย
วัดป่าแคโยง
วัดดอนจืน
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง
กิจกรรมวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ตอนรับคณะดูงาน จาก อบต.คลองนครเนื่องเขต
กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
พิธีจบการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรฯ
กิจกรรมวันที่ 11 เมษายน 2561
อบรมหลักสูตรปฏิทินล้านนาฯ
กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม 2561
อบรมความรู้เกี่ยวกับ การผลิตยาสมุนไพรฯ
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2561
ปฏิบัติธรรม ตามโครงการสตรีมีสติฯ
กิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2561
กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุฯ
กิจกรรมวันที่ 14 มีนาคม 2561
กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ
กิจกรรมวันที่ 11 มีนาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุฯ
กิจกรรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป

 

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)