หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง
โบราณสถานวัดบ่อน้ำทิพย์
วัดผางยอย
วัดอุโบสถ
วัดเชียงแสน
วัดสันคือ
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดกองทราย
วัดป่าแคโยง
วัดดอนจืน
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง
กิจกรรมวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองผึ้งฯ
กิจกรรมวันที่ 28 กันยายน 2561
งานมุทิตาจิตและแสดงความยินดี ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2561
กิจกรรมวันที่ 6 สิงหาคม 2561
กิจกรรมโครงการเยาวชนใฝ่รู้
กิจกรรมวันที่ 4 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมการออกกำลังกาย และนันทนาการในผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
โครงการค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชนตำบลหนองผึ้ง
กิจกรรมวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ตอนรับคณะดูงาน จาก อบต.คลองนครเนื่องเขต
กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
พิธีจบการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรฯ
กิจกรรมวันที่ 11 เมษายน 2561
อบรมหลักสูตรปฏิทินล้านนาฯ
กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม 2561
อบรมความรู้เกี่ยวกับ การผลิตยาสมุนไพรฯ
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)