หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โบราณสถานวัดบ่อน้ำทิพย์

สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดผางยอย

สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดอุโบสถ

สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดเชียงแสน

สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดสันคือ

สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดพระนอนหนองผึ้ง

สถานที่ตั้ง : หมุ่ 4 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดกองทราย

สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดป่าแคโยง

สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดดอนจืน

สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง

 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)