หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

ข้อมูลผู้ชนะการประมูล เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 24/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและการคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาสุสาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ ประกาศเมื่อ 19/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างออกแบบและการคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคา ลานกีฬาออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ประกาศเมื่อ 19/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ชุด ประกาศเมื่อ 12/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมอุปกรณ์ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 7/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อ 6/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนภายในหมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 17/1/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ตั้งแต่บ้านพ่อหลวงวงศ์ จนถึงปากซอยวัดสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 17/1/61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 12/1/61
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประกาศเมื่อ 21/12/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถนนแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน ตั้งแต่ ซ.1-ทางออกถนน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรี บ้านนายวิโรจน์ สิงห์จาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านนางพัชรี ฟูเฟื่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเมื่อ 27/11/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 9/10/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณะ ภายในตำบลหนองผึ้ง ลำเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 28/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตเสริมไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 20/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านจินดา (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 1/9/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 31/7/60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล. (เสาเข็ม) ลำเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ 3 บ้านดอนจืน ประกาศเมื่อ 30/6/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตั้งแต่ซอบ 7 หมูที่ 1 ถึงลำเหมืองเสียดดอนจีน หมูที่ 3 ประกาศเมื่อ 23/6/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแคโยง หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 7/6/60
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 14/3/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยวัดผางยอย หมูที่ 1 ประกาศเมื่อ 6/1/60
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 5 สุดซอย หมูที่ 8 ประกาศเมื่อ 27/12/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกาศเมื่อ 27/12/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อ 7/10/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยู ซอย 12 หน้าร้านซีอาร์ถึงบ้านปาริชาติ หมูที่ 6 ประกาศเมื่อ 15/07/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างทำรถราง (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน) ประกาศเมื่อ 27/7/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งลิฟท์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จำนวน 1 ตัว ประกาศเมื่อ 20/06/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ เมื่อ 06/06/59
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์หกล้อ (เทท้าย) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 07/04/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ป่าช้าป่าแคโยง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง ประกาศ เมื่อ 23/02/2559
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชุมพล สัมมามุก หมู่ที่ 6 ประกาศ เมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไพฑูรย์ หมู่บ้านรวมโชค หมู่ที่ 5 ประกาศเมื่อ 27/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีค ซอย 3 ทะลุ ซอย 2 แยกซ้ายบ้านนายวีระชัย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 27/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ข้างปั๊มแก๊ส LPG หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 28/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประกาศ เมื่อ 21/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 8 (สวายเรียง) หมู่ที่ 1 ประกาศเมื่อ 20/10/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.ซอย 4/1 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง คสล.ซอย 4/2 หมู่ที่ 4 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่บ้านรวมโชคทั้งหมู่บ้านและหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมูที่ 5 ประกาศเมื่อ 15/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 5 ชุด เพื่อติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง ประกาศเมื่อ 08/09/2558
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 3 หมู่ที่ 7 ประกาศเมื่อ 01/05/2558
ดาวน์โหลด
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)