หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 6 โครงการ) ประกาศเมื่อ 20/9/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกาศเมื่อ 20/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทสบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 5/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 17/8/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการหลังคาลานกีฬาออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 17/8/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 21/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 15/11/60
ดาวน์โหลด
     
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)