หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล
สินค้าโอทอป
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์ อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 16/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเมื่อ 16/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 6 โครงการ) ประกาศเมื่อ 20/9/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประกาศเมื่อ 20/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดเก็บและกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทสบาลตำบลหนองผึ้ง โดยไม่มีการพักขยะ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ 5/9/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาโดมสุสาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 8 ประกาศเมื่อ 17/8/61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบและคำนวนโครงการรับรองแบบก่อสร้าง โครงการหลังคาลานกีฬาออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ประกาศเมื่อ 17/8/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 21/11/60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ 15/11/60
ดาวน์โหลด
     
 
ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 444 หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053-103882-3 แฟกซ์.052-005212
Copyrights © 2015 www.nongphueng.com All Rights Reserved.
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)